Volgens de "deskundigen" van onder andere het KNMI zijn het gewone condensstrepen (contrail = condensation trail). En op het journaal wordt er consequent gesproken over "sluierbewolking" .
Het zijn inderdaad sluiers echter ze zijn niet natuurlijk van aard omdat ze door vliegtuigen gevormd zijn.

Of gaan ze in het vervolg bij smog ook zeggen dat het zeer laaghangende bewolking is....

Hoe het KNMI de chemtrails versluieren

Een lesje Contrails van het weermagazine...


En zij bevestigen wat ik voor mijn gevoel ook nog weet van vroegere vliegtuigstrepen...ze ontstaan een stuk achter het vliegtuig.....

Bron: weermagazine.nl
Als de lucht beneden de -40 graden koud is en het gehalte aan waterdamp voldoende groot is, laten hoog koersende straalvliegtuigen hun sporen zichtbaar achter. De uitgestoten warme uitlaatgassen bevatten tevens waterdamp die in deze koude lucht spontaan in ijskristallen overgaat. Ook hierin aanwezige nietige waterdruppeltjes verdampen aanvankelijk en gaan later deels in ijskristallen over. Er worden witte sporen zichtbaar die zich achter een vliegtuig vormen. Deze condensatiesporen worden in het vakjargon contrails genoemd.

Vliegtuigstrepen kunnen een weersverandering aankondigen
Als u zo'n spoor gevormd ziet worden, let u dan eens op het achterste deel van het vliegtuig. De contrail ontstaat namelijk niet direct maar met een zekere vertraging achter de uitlaat. Dat heeft te maken met het feit dat lucht daar nog veel te warm is en niet vochtig genoeg is (warme lucht kan meer waterdamp bevatten dan koude lucht). Wanneer de lucht verder afkoelt wordt deze vochtiger en begint de overgang naar ijskristallen. Zulke vliegtuigstrepen hebben een bepaalde levensduur. Als de bovenlucht maar net vochtig genoeg is, zullen ze spoedig onder invloed van de wind met de omgevingslucht mengen en lossen ze op. In veel vochtiger lucht blijven ze langer bestaan. Vaak komen ze dan ook gelijktijdig met sluierbewolking (Cirrus) voor. Door de wind worden persistente contrails uit elkaar getrokken en gaan zij in een soort kunstmatige sluierbewolking over. Na een droge en warme periode zijn het de contrails die dikwijls de eerste veranderingen in de atmosfeer aangeven. Wanneer op ca. 8 tot 12 km hoogte de aanvankelijk te droge bovenlucht meer vocht gaat bevatten, zien we de eerste contrails ontstaan. Een teken dat we vermoedelijk wat later op de dag de eerste hoge bewolking kunnen verwachten en in een later stadium wellicht ook ander weer.